Giám sát các thiết bị trực tiếp qua mạng Internet:

  • Đây là một nhu cầu không thê thiếu của tất cả các hệ thống dân dụng hoặc công nghiệp của Việt Nam và toàn thế giới.
  • Giám sát trực tuyến trên website đồng thời lưu trữ dữ liệu trong database để có thể xem lại khi cần.
  • Thiết bị cảm biến với các tiêu chuân và mực độ an toàn khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của người sử dụng.

Điều khiển các thiết bị tự động qua mạng Internet:

  • Ngoài việc giám sát thì điều khiển cũng đóng vai trò quyết định hệ thống của bạn hoạt động theo ý muốn một cách có lợi và an toàn nhất.
  • Việc điều khiển được thực hiện tự động hoặc thông qua website trực tuyến cho bạn cảm giác yên tâm trên chính hệ thống mà bạn đang sử dụng.
  • Các thiết bị điều khiển có thể hoạt động độc lập hoặc xâu chuỗi với nhau thành một hệ thống lớn hơn.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về giám sát nhiệt độ phòng cho trẻ em:
Please select data!

Internet of Things

Chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp tự dộng hóa cho các hệ thống từ cá nhân tới doanh nghiệp với quy mô vừa và lớn có đủ cơ sử dữ liệu online và offline.

Learn more »

Camera & Security

Giải pháp tốt nhất cho ngôi nhà của bạn cũng như cho doanh nghiệp mà bạn đang cần sự trợ giúp.

Learn more »

Automated agriculture

Các hệ thống tự động hóa trong nông nghiệp là một chiến lược mũi nhọn của chúng tôi nhằm đem đến cho các bạn một giải pháp an toàn và tiện lợi nhất của nền nông nghiệp hiện tại và tương lai.

Learn more »


2020-02-28 23:24:40   5/26/2020 6:05:21 PM GMT
192.168.1.35   Online 1
Water 25.60  °C   Today 24
Outdoor 26.67  °C   This month 1126
Solar 4.98  Volts   This year 5193
pH 4.29   Total 87478