Explainning
  • Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống cung cấp điện, các phương pháp xác định phụ tải điện, tính toán tổn thất, tính toán công suất,…. Trên cơ sở đó, tính toán, lập phương án cấp điện (kể cả chiếu sáng) hợp lý cho cơ sở dùng điện.
  • Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hệ thống cung cấp điện từ khâu phát điện, truyền tải và tiêu thụ điện; Tính toán phụ tải điện, tính toán tổn thất và tính toán chiếu sáng; nâng cao hệ số công suất, ...
Theory
Link download doccuments
Electric Power Supply Systems   
Bai tap tham khao S7-200.rar Open Download Delete
Cau truc S7 300.pdf Open Download Delete
Dieu khien lap trinh PLC.pdf Open Download Delete
Huong Dan Mo Phong S7-200.pdf Open Download Delete
LAD for S7-300 and S7-400.pdf Open Download Delete
Lap trinh PLC S7 200.pdf Open Download Delete
Linh download Software.txt Open Download Delete
S7-200 Chau Chi Duc.pdf Open Download Delete
S7-200 System Manual.pdf Open Download Delete
STL for S7-300 and S7-400.pdf Open Download Delete
TIA Portal v15.rar Open Download Delete